Chci se přihlásit

Prosím vyplňte on-line přihlášku a vygenerují se již vyplněné formuláře pro tisk. Oba doplňte a posudek o zdravotní způsobilosti nechte potvrdit praktickým lékařem.
Vyplněná přihláška do 18-ti let musí být podepsaná zákonným zástupcem. Do 15-ti let musí být navíc podpis ověřen.
Poté Vás kontaktujeme a domluvíme se, jak dál.
Shrnutí včetně obou formulářů Vám přijde na uvedený email.

Pro aktuální velký zájem otevíráme nejdříve nový kurz až k 2.9.2019!
Po Vašem přihlášení se Vám ozveme, v srpnu vyřídíme administraci a 2.9.2019 v 18:00 bude první výuka na učebně (v případě motorkářů půjde o intenzivní výcvik, ať se stihnou zkoušky v říjnu, v případě auta půjde o klasický výcvik).

Děkujeme za pochopení

Nebo si můžete formuláře stáhnout a vyplnit. Poté nás kontaktujte a domluvíme se jak dál…

Žádost o řidičské oprávnění – POZOR – oboustranný tisk!

Zdravotní posudek nechte potvrdit praktickým lékařem!