Chci se přihlásit

Prosím vyplňte on-line přihlášku a vygenerují se již vyplněné formuláře pro tisk. Oba doplňte a posudek o zdravotní způsobilosti nechte potvrdit praktickým lékařem.
Vyplněná přihláška do 18-ti let musí být podepsaná zákonným zástupcem. Do 15-ti let musí být navíc podpis ověřen.
Poté Vás kontaktujeme a domluvíme se, jak dál.
Shrnutí včetně obou formulářů Vám přijde na uvedený email.
Pro velký zájem aktuálně nepřijímáme nové žadatele na sk. B!
Nové žadatele na motocykly začneme jezdit na jaře 2020 (hned jak počasí umožní).
 

Pro velký zájem aktuálně nepřijímáme nové žadatele na sk.B!
Nové žadatele na motocykly začneme jezdit na jaře 2020 (hned jak počasí umožní).

Nebo si můžete formuláře stáhnout a vyplnit. Poté nás kontaktujte a domluvíme se jak dál…

Žádost o řidičské oprávnění – POZOR – oboustranný tisk!

Zdravotní posudek nechte potvrdit praktickým lékařem!